Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289 7023-2369
НүүрМэдээНалайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс сургалт авлаа

Налайх дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс сургалт авлаа

Налайх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь 10-р сарын 7-ны өдөр Налайх  дүүргийн Цагдаагийн хэлтсээс албан хаагч нартаа  “Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаарх хууль, эрх үүрэг” сэдвийн дор нэг цагийн сургалт авсан.

Энэхүү сургалтыг дүүргийн хэмжээнд үйлдэгдэн гарч буй гэмт хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулах, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажилд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, байгууллагууд дотооддоо болон үйл ажиллагааныхаа хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчил гарах шалтгаан нөхцлийг арилгах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар төрийн бодлого шийдвэр, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, “Аюулгүй Налайх” арга хэмжээнд зориулан, албан хаагчдынхаа эрх зүйн мэдээллийг дээшлүүлэх зорилгоор хэлтэстээ авлаа.